โรงเรียนชุมชนบ้านยะหริ่ง

โรงเรียนชุมชนบ้านยะหริ่ง วันที่ 6 ตุลาคม 2559
(ติดต่อจองห้องประชุม เสรีแกรนด์รีสอร์ท โทร: 086-4893714)