ห้องอาหารเสรีแกรนด์ รีสอร์ท

บริการห้องอาหาร ภายในบริเวณ รีสอร์ท สำหรับบริการลูกค้าที่เข้าพัก
และลูกค้าบริเวณใกล้เคียง
โทร: 086-4893714