บริษัทปูแดง 168 (ไทยแลนด์ จำกัด)

งานประชุม บริษัทปูแดง 168 (ไทยแลนด์ จำกัด) 31 ก.ค. 2559
(ติดต่อจองห้องประชุม เสรีแกรนด์รีสอร์ท โทร: 086-4893714)