ห้องประชุม

ห้องประชุม-สัมมนา สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
ทั้งโปรเจคเตอร์, Wifi, Coffee Break, อาหารเที่ยง โทร: 086-4893714