คณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ม.หาดใหญ่ ร่วมประชุมจัดทำ IMC Plan
แผนสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
(ติดต่อจองห้องประชุม เสรีแกรนด์รีสอร์ท โทร: 086-4893714)