บริษัท KERRY EXPRESS

ขอขอบคุณ บริษัท KERRY EXPRESS ที่ให้เกียรติมาใช้บริการห้องประชุม เสรีแกรนด์ รีสอร์ทครับ
(ติดต่อจองห้องประชุม เสรีแกรนด์รีสอร์ท โทร: 086-4893714)