โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ระหว่างวันที่ 17-18 ก.ค. 2559
(ติดต่อจองห้องประชุม เสรีแกรนด์รีสอร์ท โทร: 086-4893714)