ผลการตรวจผ่านไปได้ด้วยดี

14 ก.ย.59 เวลา 13.00 น. นายทวีวุฒิ สังข์ศิริ นายอำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ นางวาสนา เอกวงศ์ ปลัดอำเภอ ร่วมกับคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาอนุญาตโรงแรม
ตรวจขออนุญาตโรงแรมเสรีแกรนด์ รีสอร์ท
ผลการตรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตาม พ.ร.บ โรงแรม พ.ศ 2547
(ติดต่อจองห้องประชุม เสรีแกรนด์รีสอร์ท โทร: 086-4893714)